Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Dramaturgiskt skrivande

Dramaturgiskt skrivande

Utförandeplaner
Kod: DI17TE08
Namn: Dramaturgiskt skrivande
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för olika dramaturgiska modeller

Förmåga och färdigheter:
- kunna identifiera texternas dramaturgiska modell
- kunna producera kortare prosa- och dramaturgiska texter
- ha vidareutvecklat sin skriftliga uttrycksförmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- ha utvecklat en uppmärksamhet gentemot dramaturgiska modeller och deras möjligheter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen