Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Regi 1

Regi 1

Utförandeplaner
Kod: DI17TE07
Namn: Regi 1
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 7    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Förstå grundprinciperna av pjäsanalys
- Förstå betydelsen av att hitta det egna temat/uttrycket
- Känna till metoder för att fördjupa scenanalysen
- Ha inblick i regissörens mångfasetterade arbete
- Vara medveten om scenens geometri
- Ha förståelse för val av spelplats

Färdighet och förmåga
- Kunna utveckla en regiplan
- Kunna regissera en självvald scen
- Kunna använda sig av de olika tecknen för att förtydliga sitt egna budskap
- Kunna tänka i symboler
- Kunna utveckla meningsfulla uppvärmningar
- Kunna ge konkret feedback

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha börjat utveckla en personlig ledarskapsstil som regissör
- Ha förstått att teaterarbete är kommunikation
- Ha börjat utveckla sitt eget formspråk
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen