Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Scenframställning 1

Scenframställning 1

Utförandeplaner
Kod: DI17TE04
Namn: Scenframställning 1
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- kunna motivera sina egna utvecklingsmål inom scenframställning
- kunna relatera den egna scennärvaron till barnpublikens reaktioner
- kunna sammanfatta grundläggande principer för barnteater

Färdighet och förmåga
- kunna identifiera, utveckla och genomföra aktiveringsmöjligheter av publiken
- kunna producera en barnteaterföreställning beaktande delområden scenografi, dräkter samt ljud och ljus
- kunna rekonstruera och analysera produktionsprocessen och processen av den egna utvecklingen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha upptäckt vikten av ett fungerande grupparbete inom teaterarbete och ha utvecklat arbetsprinciper för detta
- ha utvecklat mod till stort uttryck
- ha förstått grunderna i skådespelarkonst
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen