Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Scenteknik

Scenteknik

Utförandeplaner
Kod: DI17TE03
Namn: Scenteknik
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- ha förstått grunderna i ljusteknik
- ha förstått grunderna i ljudteknik
- ha förstått grunderna i smink

Färdighet och förmåga
- kunna fungera som ljustekniker i ett scenframställningsprojekt
- kunna planera en enkel ljusdesign för en föreställning
- kunna bygga upp alla nödvändiga element för ljudtekniken
- kunna planera och framställa ljud för en föreställning
- kunna följande sminktekniker: neutral sminkning, drag Queen, drag King, fantasimaskering, sår, rynkor och tatueringar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha insett vikten av säkerhet inom elteknik
- är medveten om ljusets och ljudets betydelse som teatertecken
- är medveten om vikten av hygien inom sminkning
- strävar efter att använda alla visuella och auditiva tecken som meningsskapande
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen