Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Grundutbildning i skådespeleri

Grundutbildning i skådespeleri

Utförandeplaner
Kod: DI17TE02
Namn: Grundutbildning i skådespeleri
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- kunna redogöra för de teoretiska grunderna i skådespelarkonsten på basen av den psyko-fysiska metoden
- kunna sätta sitt teoretiska kunnande i relation till sina konstnärliga erfarenheter

Färdighet och förmåga
- kunna analysera andras prestationer och ge feedback
- kunna planera och genomföra en egen undervisningshelhet inom ämnet
- kunna använda sig av alla nyckelbegrepp ur Stanislavskijs metod för att utveckla en bra scenisk gestaltning
- kunna använda sig av sitt emotionella minne
- tänka sig in i rollen och rollens situationen
- omsätta undertext i fysiska handlingar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förstått att teater till största del inte består av texten, utan av allt som finns mellan raderna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen