Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Rörelsestudier » Röst och rörelse

Röst och rörelse

Utförandeplaner
Kod: DI17RÖ01
Namn: Röst och rörelse
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlgad kurs:

Kunskap och förståelse
- ha vidareutvecklat musklerna inom andningsbältet
- ha upptäckt sitt naturliga röstläge
- förstå sambandet mellan kroppshållningen, muskeltonus och röstkvaliteten
- förstå vikten av ekonomisk muskelanvändning
- förstå sambandet mellan avspänning, stöd och resonans

Färdighet och förmåga
- ökad kroppsmedvetenhet
- kunna använda andningstekniker som baserar sig på andningsbältet
- kunna utnyttja sina resonansutrymmen
- ha utvecklat musklerna i andningsbältet och ansatsröret
- kunna utveckla ett individuellt träningsprogram för rösten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha upptäckt vikten av daglig träning
- ha förstått att inandningen sker passivt och bara är förberedelse för den aktiva utandningen
- ha utvecklat insikten att övningar akktid borde förknippas med "sinnliga bilder" eller sceniska situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen