Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Röst och text

Röst och text

Utförandeplaner
Kod: DI17TE01
Namn: Röst och text
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- känna till verktyg för att gestalta en text
- känna till olika vägar till textanalysen

Färdighet och förmåga
- kunna framföra olika textgenrer på ett intressant sätt
- kunna hålla publikens uppmärksamhet
- kunna medvetet använda sig av gestaltningsverktyg
- kunna hantera dubbelperspektivet (teknisk överblick - konstnärlig inlevelse)
- kunna analysera den egna utvecklingsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förståelse för vikten av kontakten till publiken
- ha förstått vikten av den egna inrehållningen i relation till texten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen