Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Teater - /drama studier

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Teater - /drama studier
SP totalt: 77
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 21    År 2: 30    År 3: 21    År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen