Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Master of Natural Resources, Natural Resource Management » ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES » Natural Resource Management and Economics » Basics in GIS

Basics in GIS

Utförandeplaner
Kod: NRM17ME01
Namn: Basics in GIS
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: The student:
- is able to locate and take into use relevant online GIS-material
- knows how to import data into a GIS-software and how to manage spatial references
- can analyze geographical environmental data
- can visualize geographic information effectively
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Master of Natural Resources, Natural Resource Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen