Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Introduktion till branschen 2

Introduktion till branschen 2

Utförandeplaner
Kod: VK16IB02
Namn: Introduktion till branschen 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
- producera enkelt material inom sitt gebit
- grunderna i ett av branschens uttryckssätt, verktyg och möjligheter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen