Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Profilering

Profilering

Utförandeplaner
Kod: GD16PL01
Namn: Profilering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- kunna förutse framtida förändringar och utveckla verksamhetsmiljön i enlighet med dem
- kunna skaffa information genom att reflektera och tillämpa
- förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
- kunna presentera sina idéer och produkter interaktivt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, grafisk design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen