Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Medier- och kommunikationslära

Medier- och kommunikationslära

Utförandeplaner
Kod: GD16MK01
Namn: Medier- och kommunikationslära
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- ha förmågan att tolka det visuella som omger oss i samhället
- behärska ett abstrakt tänkande
- ha förmågan att skapa visuellt fungerande lösningar
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, grafisk design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen