Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Koncept och strategi

Koncept och strategi

Utförandeplaner
Kod: GD16KS01
Namn: Koncept och strategi
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- förstå och kunna tillämpa de mekanismer som styr arbetet med koncept och strategi.
- ha förståelse för hur reklamen i vårt samhälle styr vårt handlande.
- förstå betydelsen av företagsverksamhet och marknadsföring i formgivningsprocessen
- förstå betydelsen av formgivningsprocessen och produkten med tanke på hanteringen av företagsbilden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, grafisk design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen