Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Webbdesign 2

Webbdesign 2

Utförandeplaner
Kod: GD01WD02
Namn: Webbdesign 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- förstå begreppen och mekanismerna inom webbdesign
- känna till möjligheterna med HTML och CSS
- arbeta med ett större projekt på en platform, hantera innehåll och utseende
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, grafisk design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen