Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Typografi 2

Typografi 2

Utförandeplaner
Kod: GD16TYPO02
Namn: Typografi 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- förstå sig på skillnaden mellan nyttotypografi och kreativ typografi och behärska dessa
- förstå sig på konventionerna inom området och kunna bryta mot dem
- arbeta med text på ett visuellt engagerande sätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, grafisk design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen