Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Individuellt projekt 1

Individuellt projekt 1

Utförandeplaner
Kod: GD16IP01
Namn: Individuellt projekt 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- kunna planera, styra och förverkliga ett projekt i samarbete med en kund
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Formgivare, grafisk design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen