Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Visuell identitet

Visuell identitet

Utförandeplaner
Kod: GD16VI01
Namn: Visuell identitet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- känna till de grundläggande principerna för en visuell identitet och förstå deras betydelse vid byggandet av en visuell identitet
- kunna omfatta och hantera ett projekt för framtagande av en visuell identitet.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, grafisk design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen