Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Grafisk produktion 1

Grafisk produktion 1

Utförandeplaner
Kod: GD16GP01
Namn: Grafisk produktion 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- ha utvecklat sitt professionella kunnande i en, tänkt eller verklig, kundnära arbetsrelation
- kunna skapa en tidtabell för sitt arbete och driva sitt projekt vidare
- kunna motivera sina lösningar och beslut
- kunna presentera sitt arbete professionellt
- kunna producera ett för projektet fungerande material ensam eller i grupp
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, grafisk design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen