Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Typografi 1

Typografi 1

Utförandeplaner
Kod: GD16TYPO01
Namn: Typografi 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- kunna de grundläggande begreppen inom typografin
- förstå hur formgivaren kan påverka betraktaren med hjälp av typografi
- sätta text på en yta och kombinera den med andra grafiska element
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, grafisk design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen