Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Digitala verktyg och program 1

Digitala verktyg och program 1

Utförandeplaner
Kod: GD16DVP01
Namn: Digitala verktyg och program 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- behärska de grundläggande funktionerna i designprogrammen som presenteras
- arbeta visuellt i en digital miljö
- förstå arbetsflödet för hur material skapas för digital användning och för utskrift
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, Grafisk Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen