Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Grafiskt uttryck och typografi

Grafiskt uttryck och typografi

Utförandeplaner
Kod: GD16GUT01
Namn: Grafiskt uttryck och typografi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- känna till terminologin inom grafisk design och typografi
- kunna hantera olika grafiska produkters särkrav
- kunna omsätta sitt kunnande i praktiken.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, Grafisk Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen