Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design » Introduktion till grafisk design

Introduktion till grafisk design

Utförandeplaner
Kod: GD16IGD01
Namn: Introduktion till grafisk design
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- vara förtrogen med de grundläggande begreppen inom branschen
- kunna hantera de grundläggande arbetsmetoderna inom branschen ss. Idégenerering, faktasökning, skissering, presentation av det egna arbetet
- kunna motivera de egna besluten.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, Grafisk Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen