Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Formgivare (YH), grafisk design » Yrkesstudier, grafisk design » Grafisk design

Grafisk design

Utförandeplaner
Kod: GD16GD01
Namn: Grafisk design
SP totalt: 87
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 33    År 3: 30    År 4: 24    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Formgivare, Grafisk Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen