Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Foto & bildbehandling

Foto & bildbehandling

Utförandeplaner
Kod: VK16FB01
Namn: Foto & bildbehandling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i camera Raw
• grunderna i Photoshop
• kamerans grunder
• grunderna i att se/tolka/förmedla
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen