Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Examensarbete » Examensarbete, Fotografering

Examensarbete, Fotografering

Utförandeplaner
Kod: FO16EX
Namn: Examensarbete, Fotografering
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i anslutning till yrkesstudierna
kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser
kan presentera sitt arbete på ett professionellt sätt
har kritiskt och analytiskt tänkande
kan visa sin yrkeskompetens
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen