Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Lönsam företagsverksamhet » Turismens verksamhetsmiljö

Turismens verksamhetsmiljö

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ17LF01
Namn: Turismens verksamhetsmiljö
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har en helhetsuppfattning om turismnäringens särdrag, delområden och struktur.
- känner till turismnäringens aktörer, intressenter och samarbetspartners.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen