Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Teamarbete, projekt och entreprenörskap » Ekonomi och företagsamhet

Ekonomi och företagsamhet

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16TPE03
Namn: Ekonomi och företagsamhet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: inser betydelsen av en affärs- eller verksamhetsidé.
känner till verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling.
känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland.
intar ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen