Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Praktik » Praktik » Praktik-Fotografering 4

Praktik-Fotografering 4

Utförandeplaner
Kod: FO16PR04
Namn: Praktik-Fotografering 4
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
Kan använda projektarbetsmetoder
Utvecklar sin professionella profil
Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen