Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Seminarium-foto

Seminarium-foto

Utförandeplaner
Kod: FO16SE01
Namn: Seminarium-foto
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Text och foto-workshop
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• har verktyg att kommunicera det pågående lärdomsprovet
• har beredskap att presentera lärdomsprovet visuellt, verbalt och skriftligt
• har kännedom om och erfarenhet av opponentskap
• känner till och kan referera till visuella samt textbaserade referenser i anslutning till lärdomsprovet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen