Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Text och foto-workshop

Text och foto-workshop

Utförandeplaner
Kod: FO16TF01
Namn: Text och foto-workshop
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Visuella bilden-workshop
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• känner till olika tillvägagångssätt på vilka lärdomsprovet kan skrivas
• har testat olika skrivstilar och skrivtekniker
• har uppgjort en disposition för lärdomsprovet
• har utvecklat en för lärdomsprovet lämplig skrivteknik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen