Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Visuella bilden-workshop

Visuella bilden-workshop

Utförandeplaner
Kod: FO16VB02
Namn: Visuella bilden-workshop
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Idé workshop
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-kan använda bildanalys med hjälp av bildproduktion
-kan förklara och argumentera för den visuella processen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen