Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Idé workshop

Idé workshop

Utförandeplaner
Kod: FO16IW01
Namn: Idé workshop
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Fotografiskt uttryck 6
Bildjournalistik 3
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• kan självständigt hitta på, utföra och utvärdera idéer under begränsad tid och inom utgivna ramar
• kan presentera och argumentera för sina idéer
• kan utforma idéer i grupp samt utföra och utvärdera dem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen