Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Bildjournalistik 3

Bildjournalistik 3

Utförandeplaner
Kod: FO16BJ03
Namn: Bildjournalistik 3
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bildjournalistik 2
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• kan självständigt producera omfattande bildjournalistiska helheter bestående av bild i kombination med text (egen eller någon annans text).
• kan självständigt producera längre/mer omfattande dokumentära arbeten i videoformat
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen