Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Perception

Perception

Utförandeplaner
Kod: FO16PE01
Namn: Perception
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Instrument
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• kan ge en överblick av den internationella och nationella konstscenen
kan se sammanhang och beröringspunkter inom den västerländska konsttraditionen
kan kritiskt analysera sitt eget arbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen