Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Verktyg

Verktyg

Utförandeplaner
Kod: FO16VE01
Namn: Verktyg
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Instrument
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• kan konstruera bilder i studiomiljö och kan uttrycka sig och transformera det till ett medium
• kan producera publikationsfärdig text om sitt gebit
• kan självständigt rama in bilder med traditionella metoder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen