Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Dokumentärfotografi 2

Dokumentärfotografi 2

Utförandeplaner
Kod: FO16DF02
Namn: Dokumentärfotografi 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Dokumentärfotografi 1
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• kan självständigt producera en omfattande dokumentär bildberättelse
• känner till olika plattformer och kanaler för samtida dokumentärfotografi
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen