Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Fotografiskt uttryck 6

Fotografiskt uttryck 6

Utförandeplaner
Kod: FO16FU06
Namn: Fotografiskt uttryck 6
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fotografiskt uttryck 5
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• kan visa mognad genom att få mera ansvar
• kan producera en större helhet
• behärskar självständigt arbete
• klarar av att handledas virtuellt
• klarar av att hantera projektets ekonomiska aspekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen