Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Bildjournalistik 2

Bildjournalistik 2

Utförandeplaner
Kod: FO16BJ02
Namn: Bildjournalistik 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bildjournalistik 1
Kursspecifika kompetenser: • kan producera bildjournalistiska helheter bestående av bild i kombination med text (egen eller någon annans text).
• kan producera korta nyhetsklipp i videoformat
• bildjournalistikens historia
• genusperspektiv i media
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen