Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Ljus

Ljus

Utförandeplaner
Kod: FO16LJ01
Namn: Ljus
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• behärskar ett fördjupat arbetssätt i studion
• kan avancerad ljussättning i studio och i andra miljöer
• behärskar produkt- och porträttfotografering
• kan grunderna i interiörfotografering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen