Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Media och reklam 1

Media och reklam 1

Utförandeplaner
Kod: FO16MR01
Namn: Media och reklam 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• har kännedom om hur fotografi används inom reklam
• känner till olika former av media och reklamförmedlare
• känner till grunderna i reklamretorik
• känner till grunderna inom marknadsföring
• genusperspektiv i reklam
• kan utföra reklamfotografi i studio och on location
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen