Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Fotografiskt uttryck 3

Fotografiskt uttryck 3

Utförandeplaner
Kod: FO16FU03
Namn: Fotografiskt uttryck 3
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fotografiskt uttryck 2
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• klarar av att arbeta mera självständigt och att utföra ett större visuellt projekt
• kan hitta fungerande arbetsmetoder som lämpar sig för självständigt arbete
• kan diskutera sin egen och om andras produktion
• kan dokumentera sin arbetsprocess (i text)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen