Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering » Fotografiskt uttryck 2

Fotografiskt uttryck 2

Utförandeplaner
Kod: FO16FU02
Namn: Fotografiskt uttryck 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fotografiskt uttryck 1
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan producera enkel kortfilm som förmedlar ett budskap
• kan kommunicera med handledare och lärare via virtuell plattform
• kan presentera halvfärdiga projekt och motivera sina val
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen