Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Medianom (YH), fotografering » Yrkesstudier, Fotografering » Yrkesstudier fotografering

Yrkesstudier fotografering

Utförandeplaner
Kod: FO16YS
Namn: Yrkesstudier fotografering
SP totalt: 87
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 33    År 3: 30    År 4: 24    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Medianom, fotografering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen