Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i växtproduktion B » Växtsjukdomar

Växtsjukdomar

Utförandeplaner
Kod: NM13VP07
Namn: Växtsjukdomar
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan identifiera de växtsjukdomar som förekommer på lantbruksgrödor i Finland och känner
till deras livscykler och spridningssätt
- kan vidta förebyggande åtgärder och bedöma tröskeln för direkta regleringsåtgärder
- kan planera och utföra direkta växtskyddsåtgärder
- känner till och kan använda tillväxtreglerande preparat
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen