Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Grundstudier » Lantbruksexpertens verktygslåda I » IKT

IKT

Utförandeplaner
Kod: UONB10IK01
Namn: IKT
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande behärskar
-Yrkeshögskolan Novias IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
-filhantering
-textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
-textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bland annat innehållsförteckning och källförteckning
-tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
-program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen