Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Utförandeplaner
Kod: BE16EF
Namn: Ekonomiska förutsättningar
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 12    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen