Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Grundstudier » Lantbruksexpertens verktygslåda I

Lantbruksexpertens verktygslåda I

Utförandeplaner
Kod: BE16LV1
Namn: Lantbruksexpertens verktygslåda I
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen