Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Grön ekonomi » Virkesproduktionens ekonomi

Virkesproduktionens ekonomi

Utförandeplaner
Kod: NM13SK06
Namn: Virkesproduktionens ekonomi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-förstår skogen som kapitalegendom
-känner till metoder för jämförelse av skogsskötselåtgärders och investeringars ekonomiska fördelaktighet
-förstår skogsvårdsanvisningarnas ekonomiska utgångspunkter
-förstår skillnaden mellan produktion och avkastning
-kan bestämma ett skogsbestånds ekonomiskt optimala omloppstid
-känner till kostnadsberäkningens metoder
-kan med kostnadskalkyl bedöma lönsamheten i anskaffning av olika skogliga tillgångar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen