Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Virkesförädling och skogsteknik » Skogsmaskiner II

Skogsmaskiner II

Utförandeplaner
Kod: NM13VA08
Namn: Skogsmaskiner II
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till skogsmaskinernas utveckling
-kan ta fram taxor för skogsmaskiner
-kan räkna på lönsamheten för en skördare och skotare
-känner till hur data skickas till och från skogsmaskiner
-förstår kopplingen mellan matriser, stamprofil och aptering
-känner till vilken olje- och brandbekämpningsutrustning som skall finnas tillgänglig vid en avverkning
-kan välja lämplig drivningsutrustning utgående från beståndets och åtgärdens karaktär
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen