Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsplanering » Fastighetsjuridik och -värdering

Fastighetsjuridik och -värdering

Utförandeplaner
Kod: NM13LF02
Namn: Fastighetsjuridik och -värdering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- har kunskaper i bestämmelser som reglerar fastigheter
- känner lagstiftningen som påverkar fastigheter
- känner till kraven på fastighetsaffärer
- känner till registreringsmyndigheter och -utdrag
- har kunskaper i fastighetsbildning
- känner till olika ägoformer
- har kunskaper i förvaltning av enskilda vägar

Agrologstuderande kan värdera gårdsbruksfastigheter och skogsstuderande kan värdera skogsfastigheter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen